Van Poucke en Van Rosendaal

VOG

Ontvang je een strafbeschikking waarmee je akkoord gaat, of word je veroordeeld voor een strafbaar feit bij de rechter, dan kan dat van invloed zijn op het aanvragen van een VOG. Dat is niet in alle gevallen zo, omdat per beroep gekeken wordt naar verschillende aspecten die van belang zijn voor het beroep waarvoor je een VOG aanvraagt.

In de regel zal een accountant niet snel een afwijzing voor een VOG krijgen als hij wel eens is veroordeeld voor rijden onder invloed, maar zou dat voor een taxichauffeur wel problematisch kunnen zijn. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Daarbij kan ook de hoogte van de straf van belang zijn en de tijd die inmiddels is verstreken.

Wordt een aanvraag voor een VOG afgewezen, dan kun je daar bezwaar tegen maken. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Mail ons


Welke strafrechtzaken behandelen wij?