Van Poucke en Van Rosendaal

Ontneming

In sommige gevallen is er bovenop de strafzaak ook nog sprake van een ontnemingsvordering door de officier van justitie. De officier van justitie zal vragen om een terugbetaling van het geld dat je volgens hem of haar hebt verdiend door het plegen van strafbare feiten, bijvoorbeeld door de handel in drugs. Dit wordt wederrechtelijk verkregen voordeel genoemd.

Als je te maken krijgt met een ontnemingsvordering, neem dan contact met ons op!

Mail ons


Welke strafrechtzaken behandelen wij?