Van Poucke en Van Rosendaal

Detentierecht

Ook in de penitentiaire inrichting (P.I.) komen soms procedures voor, bijvoorbeeld wanneer een gedetineerde vrijheden worden ontnomen of wanneer er disciplinaire sancties worden opgelegd. Neem contact met ons op om te bespreken wat u hiertegen kunt doen. Tegen veel besluiten kun je in beklag of beroep. Informeer gerust of wij je hierbij kunnen helpen.

Mail ons


Welke strafrechtzaken behandelen wij?