Van Poucke en Van Rosendaal

Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI-procedures)

Bij langere gevangenisstraffen van minimaal één jaar (onvoorwaardelijk) kun je voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Je kunt dan eerder in vrijheid worden gesteld en je hoeft het laatste deel van je straf niet uit te zitten, zo lang je je houdt aan de voorwaarden die daaraan zijn verbonden.

Regelmatig worden hierover procedures gevoerd, bijvoorbeeld omdat de officier van justitie wil voorkomen dat je voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld of vindt dat je de voorwaarden (tijdens de V.I.) hebt overtreden.

Het is belangrijk om dan direct contact op te nemen met een specialist. Wij helpen je graag met dit soort procedures.

Mail ons


Welke strafrechtzaken behandelen wij?