Derdengelden

 

Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening, tengevolge waarvan wij geen derdengelden kunnen ontvangen.