Van Poucke en Van Rosendaal

Omzetting taakstraf

Als de rechter een taakstraf oplegt, bepaalt de rechter daarbij ook altijd hoeveel vervangende hechtenis daar tegenover staat als je de taakstraf niet of niet volledig uitvoert. De Reclassering kan, na een aantal waarschuwingen, besluiten om de taakstraf terug te sturen naar de officier van justitie. De officier van justitie kan dan aan de rechter vragen om de taakstraf om te zetten in vervangende hechtenis.

Als je hiermee te maken krijgt, neem dan direct contact met ons op! Wij kunnen je helpen met bezwaar maken tegen de omzetting van de taakstraf.

Vervangende hechtenis op schorten

De politie kan je echter wel aanhouden, ook al heb je bezwaar gemaakt. Daardoor komt het soms voor dat de vervangende hechtenis voor de taakstraf al volledig is uitgezeten op het moment dat het bezwaarschrift door de rechtbank wordt behandeld. Naast het bezwaarschrift moet je daarom een apart verzoek indienen om de vervangende hechtenis op te schorten.

Het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doet, zodat een aanhouding door de politie kan worden voorkomen. Je doet er daarom verstandig aan om zo snel mogelijk contact op te nemen wanneer je te horen krijgt dat je taakstraf wordt teruggestuurd naar de officier van justitie.

Mail ons


Welke strafrechtzaken behandelen wij?