Van Poucke en Van Rosendaal

Opiumwet (drugszaken)

Wij behandelen allerlei zaken die gerelateerd zijn aan de Opiumwet. In de Opiumwet staan alle strafbare feiten die te maken hebben met drugs, zowel softdrugs als harddrugs. Het gaat van het in bezit hebben van een kleine hoeveelheid drugs voor een festival tot grote drugslabaratoria en de daaraan gekoppelde criminele organisaties die zich bezighouden met het produceren van drugs en de in- en uitvoer daarvan.

Drugscriminaliteit

De Nederlandse overheid is zich steeds meer aan het verzetten tegen drugscriminaliteit. We merken dat de straffen steeds hoger worden voor feiten uit de Opiumwet. Het is daarom van belang – als je wordt verdacht van een strafbaar feit uit de Opiumwet – om een deskundige advocaat in de arm te nemen. Neem daarom contact met ons op!

Mail ons


Welke strafrechtzaken behandelen wij?