Van Poucke en Van Rosendaal

OM-hoorgesprek

Het Openbaar Ministerie kan beslissen dat een strafzaak niet voor de rechter wordt gebracht, maar dat je wordt uitgenodigd bij de officier van justitie voor een zogenaamd OM-hoorgesprek. Dit is een zitting bij de officier van justitie waarbij een strafbeschikking opgelegd kan worden.

Je kunt bij een OM-hoorgesprek nooit een gevangenisstraf krijgen, maar wel een (voorstel tot een) taakstraf of geldboete. De officier van justitie kan ook voorstellen dat je een schadevergoeding moet betalen. We zeggen bewust dat het een voorstel is, want je mag zelf bepalen of je met het voorstel instemt of niet. Stem je hiermee in, dan ontvang je een strafbeschikking. Stem je hier niet mee in, dan wordt jouw zaak alsnog voor de rechter gebracht.

Laat ons de verdediging voeren

Ondanks deze ‘vrijblijvendheid’ is het belangrijk om je ook tijdens een OM-hoorgesprek te laten bijstaan door een advocaat. Wij kunnen tijdens dit OM-hoorgesprek een verdediging voeren door onze visie over het feit, de bewijsmiddelen en de gewenste afwikkeling naar voren te brengen. Dat kan van invloed zijn op de hoogte van het voorstel dat je uiteindelijk gaat krijgen. Soms is het zelfs mogelijk dat een zaak tijdens zo’n OM-hoorgesprek alsnog wordt geseponeerd. Dat betekent dat je alsnog niet (verder) zal worden vervolgd.

Ontvang je een uitnodiging voor een OM-hoorgesprek, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden!

Mail ons


Welke strafrechtzaken behandelen wij?